dilluns, 24 d’octubre del 2016

Reconeixement del Blog de la Biblioteca Estalella

El blog de la Biblioteca Estalella ha rebut el distintiu del logotip digital de pertinença al directori de blogs i webs de biblioteques escolar del curs 2016 - 2017 un any més.

 Aquest distintiu indica que el nostre blog de biblioteca compleix els criteris de qualitat informativa pel que fa al contingut, al respecte en el tractament de la informació i a l’actualització, imprescindibles per pertànyer al Directori.                                                                                                                      
  Enhorabona!